Plantgoed: vollegronds- en potcultures

"Groen is leven"

Het leveren van hoogwaardige coniferen en heesters tegen een concurrerende prijs is alleen mogelijk door het kweekproces efficiënt en innovatief in te richten. Aldus ''Vromans Kwekerijen''
Ons team staat voor u klaar >>

Meer info?
Bel 013 505 40 84 of mail

Ons motto

"Groen is Leven"

Op ons bedrijf zijn wij al een jaar of 7 bezig met het steeds milieuvriendelijker produceren van onze gewassen. Voor ons bedrijf betekent dit dat we zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen toepassen en milieubewust omgaan met bemesting, water en afval om zo onze omgeving zo min mogelijk te belasten. We werken ook zo veel mogelijk met biologische bestrijding.

Compostthee bespuitingen zijn in dit verhaal erg belangrijk. Bij de toepassing van compostthee worden vele goede bacteriën en schimmels over het gewas gespoten. Het zijn dezelfde organismen als die je in een gezonde bosgrond aantreft. Deze zijn van belang voor de weerstand van de plant, zodat deze optimaal groeit en beschermd wordt tegen groeiremmende factoren. Daarnaast heeft de inzet van op recept geproduceerde groencompost mengsels' voor onze vollegrondsteelten onze voorkeur. Door bovenstaande maatregelen, ontstaat er meer biodiversiteit in de bodem en op de plant en wordt organische stof in de bodem behouden of zelfs opgebouwd. Het bodemecosysteem wordt hierdoor sterker en veerkrachtiger.

Mycorrhiza's zijn schimmels die hier een onderdeel van zijn. Zij vormen een web van gunstige schimmeldraden en groeien om de uiteinden van de plantenwortels om ze te beschermen tegen schadelijke schimmels en aaltjes. Op een gezonde grond zorgen micro-organismen er voor dat er voldoende voedingselementen vrij worden gemaakt voor de plant. Mochten er tijdens de teelt toch nog voedingstekorten ontstaan of stress zich voordoen,dan wordt er nog bijgestuurd met shuttles, dit zijn bladmeststoffen op een natuurlijke basis.

Planten die niet opgejaagd worden groeien langzamer en hebben over het algemeen een meer gedrongen groei. Ze krijgen een mooi en vertakt wortelgestel dat in staat is om de plant optimaal van alle essentiële voedingselementen te voorzien. Duurzaam geproduceerde planten hebben een rustige groei gehad, waardoor zij zich veel beter kunnen aanpassen aan de uiteindelijk groeiplaats. De planten slaan dus beter aan en je hebt minder inboet. Kijk daarom bij de aankoop van ons plantmateriaal eens verder dan alleen de prijs. Duurzaam gekweekt uitgangsmateriaal zal op de lange termijn altijd een goedkopere oplossing zijn.

Toekomst
Wij hanteren deze bemestingsstrategie met het oog op de toekomst, omdat door wet- en regelgeving het gebruik van vele bestrijdings- en bemestingsmiddelen terug zal moeten worden gebracht. Wij zorgen dat we voor die toekomst klaar zijn en produceren daarmee tegelijk ook een betere kwaliteit plantmateriaal. Het geeft ons een goed gevoel om milieuverantwoord bezig te zijn en tevreden klanten te bedienen.